Doelstellingen TTT HB

't GenooTschap 't Hovaardig Boerke zal éénmalige projecten opzetten die Lede positief in de kijker brengen en het socio-culturele leven en het gemeenschapsgevoel opwaarderen.
Ook zal TTT HB als katalysator optreden tussen verenigingen die willen samen-werken en samen-organiseren.
Bestel hier toegangskaarten

Zaterdag 23 oktober 2021 om 20u

ongezien in Lede...

Optreden van de Guy Swinnen Band met een nieuw programma ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van Guy Swinnen.

Hij brengt een selectie van zijn beste nummers, waaronder ook nummers van 'The Scabs', covert op onnavolgbare manier zijn eigen helden en laat ons de songs horen die van hem de muzikant gemaakt hebben die hij vandaag is.

De opbrengst van de kaartenverkoop gaat integraal naar “Te Gek!?”.

Het project “Te Gek!?” tracht geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken en streeft naar een juiste kijk op mensen met psychische problemen. “Te Gek!?” zet hiervoor al jaren grootschalige campagnes op om de beeldvorming rond geestelijke gezondheid in Vlaanderen juister af te stellen.

Guy Swinnen en Selah Sue zijn peter en meter van “Te Gek!?”.

Zaterdag 23 oktober 2021 om 20u

GC De Volkskring, Kasteeldreef 18, 9340 Lede

Bestel hier toegangskaarten

Onze sponsors

Cera